Min VALGPLAKAT

Min VALGPLAKAT

Kandidatfolder

Valgpjece TEKST Finn Fruerlund

Jeg er fra 1953 og født og opvokset i Århus-området, men har gennem hele min opvækst haft tæt kontakt med det vestjyske område, hvor jeg er kommet meget. Jeg bor sammen med Thomas i et naturskønt område ved Åkjær Gods tæt ved skov og anden natur. Jeg har en søn på 21 år.

Mit arbejdsliv: Jeg er buschauffør og valgt som tillidsrepræsentant for mine kolleger. Jeg har været faglig aktiv gennem mange år - blandt andet som sektorformand for FOA Århus - Teknik-og servicesektoren. Jeg har været chauffør siden 1976, og er nu ansat hos Arriva Odder, men har også gennem mange år været ansat hos Århus Sporveje.

Min fritid: Jeg er meget aktiv i socialdemokratiet, da jeg er formand for Socialdemokraterne i Solbjerg Mårslet Derudover slapper jeg af med campinglivet i vores campingvogn

Stem personligt på Finn Fruerlund:

”Vi vil anbefale dig at stemme på en kvalificeret og

værdig regionskandidat: Finn Fruerlund”

Ango Winther  og Jan Aage Hansen

byrådsmedlem og forhandlingssekretær

Århus Kommune  og 3F Transportgruppen

Kampmannsgade 4

København V

Lighed i sundhedssystemet

Det må til enhver tid alene være ens sygdom der kvalificerer en til behandling og ikke ens pengepung, eller om du er på arbejdsmarkedet eller udenfor. Hvis det stod til mig afskaffede vi sundhedsforsikringer, som er med til at skabe

ulighed i sundhedsvæsenet. Jeg så helst privathospitaler afskaffet, da ingen

skal tjene penge på sygdom og ulykke. Privathospitalerne bør aldrig have højere afregning end den pris det offentlige for samme operation.

Region Midtjylland er allerede nået langt med at udarbejde en struktur på sundhedsområdet med akuthospitaler og den beslutning bakker jeg op

omkring.

Jeg vil arbejde for et let gennemskueligt sundhedsvæsen

i topklasse i hele region Midtjylland bygget op omkring akuthospitaler og sundhedscentre i regionen hvor den enkelte patient er i

centrum, den elektroniske patientjournal skal følge den enkelte patient fra egen læge og til sygehus.

Kollektiv trafik

Midttrafik skal i samarbejde med kommunerne etablere et kollektiv trafiktilbud med giver den bedst mulige dækning i hele regionen. Det skal

være et alternativ til privatbilismen. Jeg tror vi får flere passagerne, hvis vi kan

etablere hurtige regionale linier og en kommunal kørsel, hvor skolebussen indgår som et alternativ. Uden for skoletiden skal Midttur være et alternativ som skal bruges meget mere i de tyndt befolkede områder i hele regionen, og ikke mindst til en fornuftig pris Regeringen bør give et tilskud, så billetpriserne kan komme ned, da det samfundsøkonomisk vil være en god investering.

Roadpricing kunne være med til at financere den kollektive trafik.

De svageste grupper

Kommunerne og regionen skal udvikle og drive de højtspecialiserede sociale tilbud, som kræver et stort befolkningsunderlag og en stor faglig ekspertise. Ansvaret for indsatsen over for de allersvageste i vort samfund bør ligge hos regionen, da vi derved opnår den bedste behandling.

Seneste kommentarer

08.05 | 14:24

En smuk mølle

14.03 | 15:13

Mon opskriften på Bager Hougaards studenterbrød stadig findes. Det var dem med hvid glasur.

24.02 | 00:55

Mine forældre, Grethe og George Skærbæk, drev købmandsforretning på Stationsvej 1961-1971. Det var en dejlig tid, hvor alle kendte alle, stort set

09.12 | 18:28

Jeg er blot nysgerrig. - Hvor boede smeden "Danielsen" i Ingerslev?
Eksisterer hans hus endnu?

Del siden