Vi er alle noget - 1. maj tale 2009

Vi er alle noget !!

Noget

Du kan noget og jeg kan noget
alle kan noget og enhver kan noget
men jeg kan ikke alt og du kan ikke alt
alle kan ikke alt og enhver kan ikke alt
men jeg kan det jeg kan og du kan det du kan
alle og enhver kan det de kan
og på den måde kan du og jeg
og alle og enhver dog noget

af Flemming Hegelund

fra SOLEN OG BLÆSTEN

digte

På denne skønne friske maj morgen hvor fuglene kvidrer og luften er fyldt af forårsdufte er vi alle helt bevidste om vi lever i en vidunderlig verden, som gør livet værd at leve og ikke mindst har vi følelsen af vi alle kan noget.

Hvad er det så lige der gør, at vi alle op af dagen får følelesen af vi alle ikke er noget  – jo det er såment alle de informationsstrømme som vi bombarderes med fra morgen til aften.

Vi lever i en tid, hvor alle har en holdning til alt om os mennesker, vi hører og ser det dagligt i radio og TV, såkaldte eksperter har deres helt unikke løsning på hvordan vi skal omgås hinanden, hvad vi må spise, hvad vi går i, hvad vi skal bo i og hvordan vi ellers skal gebærde os fra tidligt til sent.

Har vi X faxtor eller ikke – hvis ikke er du ude – et rent udskilningsløb.

Reklamebranchen bombarderer os med ting vi absolut ikke kan leve uden – præcenteret af Photoshop behandlede mennesker som er gudeskønne.

Politikere kræver handling her og nu – når en sag rejses i morgen TV eller det der er værre – uagtet alle ved problemet har eksisteret gud ved hvor længe.

Vi kan/skal se TV døgnet rundt – være på Facebook eller andre helt livsnødvendige forum hvis vi ikke skal dømmes ude.

Vi er alle vildt stressede og kan ikke nå det mest nødvendige, såsom at være sammen med familien, tale med vores børn og ellers bare nyde livet – vi har aldrig haft det lettere rent arbejdsmæssigt og de huslige pligter er dog til at overse med de hjælpemidler vi har i dag.

Hvis vi ellers gav os selv lov til at fravælge alt det ligegyldige skrammel og skidt vi får smidt i hovedet, så ville vi få TID til fordybelse og opleve vi selv har løsninger på langt det meste, da  alle mennesker er unikke, alle mennesker kan selv mærke inderst inde hvad de føler og hvad de vil.  Hvis vi bevidst fravalgte det unødvendige så vi kunne leve i en meget bedre verden.

For et er sikkert – igen i morgen starter en vidunderlig dag med fuglekvider og frisk morgenluft og vi vil igen være bevidste om VI ER NOGET.

God 1. Maj til jer alle.

Kollektiv Trafik

Læserbrev vedr. kollektiv trafik og skolebusser.

Som borger i region Midtjylland og som borger i Lyngby, så må det undre alle, at se skolebusser på alle hverdage, som man ikke må bruge. Man skal være embedsmand for, at kunne forstå det logiske i man fjerner by- eller regionalbus og så samtidig ikke må bruge de skolebusser som kører rundt i alle små bysamfund i hele regionen.

Jeg har igennem alle mine år som buschauffør kæmpet for, at skolebusser indgår på lige fod med anden kollektiv trafik og det vil jeg for øvrigt fortsætte med, da det er fornuftigt. Jeg vil ikke acceptere at det fornuftige dræbes af hvilken magistratsafdeling der står for henholdsvis skolebusser og de øvrige buslinier i kommunerne.

Vi ved alle at den nuværende regering har fjernet så godt som alt tilskud til den kollektive trafik, og der er ikke fra regerings side afsat yderligere penge til kollektiv trafik i hverken de regionale eller kommunale budgetaftaler for 2010.

Derfor vil der også i de kommende år ske omlægninger af den kollektive trafik i hele Århus området og øvrige steder i regionen – omlægninger som kan være meget fornuftige.

Derfor er det helt horribelt, at planlæggerne ikke lader skolebusser indgå som en del af den kollektive trafik – der er ikke et eneste lille bysamfund i regionen hvor der ikke kører skolebusser og for disse områder vil en stor del af deres transportbehov være løst hvis ellers planlægningen foregik sammen med den øvrige bustrafik.

Udenfor skoletiden har vi så Midttur som kunne være et godt alternativ - hvis ellers taksterne var fornuftigt skruet sammen.

Hvad angår udgifter til billetteringsudstyr, så undlad denne udgift, da udgiften ikke står i forhold til de små indtægter der vil være på skolebusruterne – passagerne skal jo højst sandsynligt videre med en anden bus og køber derfor billet i denne.

Så til borgerne i Lyngby og i alle andre små bysamfund – KÆMP kun videre for på et eller andet tidspunkt må en eller anden kunne se det fornuftige i at bruge skolebusser, som en del af den kollektive trafik

Solbjerg, den 25. august 2009

Et læserbrev til Århus Stiftstidende vedr. kollektiv trafikbetjening af byerne Lyngby og Labing

Læserbrev vedr. kollektiv trafikbetjening af Lyngby og Labing.

Så har vi desværre endnu engang oplevet, at betjeningen med kollektiv trafik til et lokalsamfund i Århus Kommune nedlægges til stor bekymring for beboerne i Lyngby og Labing.

Da regionerne blev dannet og Midttrafik blev etableret var det mit store håb at vi nu kunne se den kollektive trafik blive behandlet ud fra hvad der tjente befolkningen bedst uden skelen til hvem der havde det økonomiske ansvar for at løse opgaven – det er i min verden ren teknik hvem der skal have regningen for, at alle vi borgere i hele region Midtjylland har mulighed for at benytte kollektiv trafik, som et alternativ til privatbilen – for store dele af befolkningen er det ikke et alternativ, men den eneste mulighed. Her tænker jeg på børn, unge og ældre uden egen transportmulighed.

Jeg er fuldt ud på linje med borgerne i Lyngby og andre steder i regionen der udtrykker kraftig utilfredshed med nedlæggelse af deres busrute.

Midttrafik skal i et samarbejde med kommunerne sørge for den bedst tænkelige dækning af alle byområder i hele region Midtjylland, og som borger i regionen er det for mig komplet ligegyldigt om det er en regional- eller kommunal bus der løser opgaven.

Fremover skal det være sådan, at alle ændringer sker i et fornuftigt samarbejde mellem regionen og kommunerne til et køreplanskifte så ingen bysamfund på noget tidspunkt skal undvære deres busforbindelse.

I det konkrete tilfælde forlægger Midttrafik ruten, således man kun kører på større vejnet fra Labing omkring Sabro hvor der i forvejen er en god betjening med kollektiv trafik og ruten er desuden længere. Jeg ved som buschauffør igennem 32 år, at denne omvej ikke giver flere passagerer, men alene af borgerne i Lyngby kan opfattes som ren chikane og de tages som gidsler i en diskussion om hvad der er kommunernes ansvar.

Jeg vil arbejde for, at vi en gang for alle formår at se den kollektive trafik under en hat, således at ALLE borgere i hele region Midtjylland får den bedst mulige dækning, og i den forbindelse bør alle busser (heri indregnes også skolebusser og telebus) og tog ind tænkes i en ny struktur omkring kollektiv trafikbetjening, Indtil da bør man ikke fjerne busser i enkelte lokalområder i regionen.

Finn Pilgaard-Fruerlund

Læserbrev vedr.  kollektivtrafikplan

Lad os vente på et ordentligt gennemarbejdet oplæg om den kollektive trafik i Århus området

Socialdemokraterne er på ingen måde, som påstået af Århus Stiftstidende indstillet på at udsætte planen for ændring af hele den kollektive trafik pga. valget – men alene med den begrundelse at der mangler statistisk materiale omkring brugen af den kollektive trafik i Århus området.

Jeg er en af dem der igennem de sidste mange år har talt/skrevet om en meget bedre koordinering mellem regionale og kommunale busser. Vi der er borgere i Solbjerg oplever i dagligdagen den manglende koordinering.

Men hellere vente med gennemførelsen af den ny kollektive trafikbetjeningsplan til alle beregninger er til stede end gennemføre ændringer som alligevel ikke holder – det er nemlig ensbetydende med en smadret kollektiv trafik i hele Århus/Østjylland.

Jeg forventer, at planlæggerne fremlægger en plan hvor alle områder af kommunen/regionen er dækket ind med kollektiv trafik, og hvor der ikke skelnes mellem om bussen er blå eller gul. Jeg har aldrig forstået (vil ikke forstå) hvorfor skolebusser ikke indgår som en del af den kollektive trafik med køreplan osv. Det er et vanvittigt spild af ressourcer at disse linier/busser ikke koordineres med den øvrige bustrafik, og så er jeg som borger i region Midtjylland bedøvende ligeglad med hvem der har ansvaret – kommune eller region.

I yderområderne/småbyerne kunne taxaordninger/midttursystemet være et godt alternativ når skolebusserne ikke kører – men selvfølgelig til samme takster som alle andre busser.

Vi har siden 2001 konstant set nedskæringer på den kollektive trafik og ikke mindst stigende priser. Det er i sidste ende alene den nuværende regering og dens støtter som har æren for dette.

Jeg ser med fortrøstning frem til ændringerne hvori der forhåbentligt også er taget højde for vores letbaneprojekt.

Roadpricing er løsningen på myldretidsproblemerne

Flere skal køre kollektivt

Med Roadpricing kan vi begrænse myldretidstrafikken i Midtbyen

Kommentar til Wolfgang Weissshadel indlæg vedr. kollektiv trafik den 5. September 2009.

Man må jo undres og samtidig være yderst positiv over for de nye signaler Venstre lancerer her i valgkampen omkring den kollektive trafik i dette indlæg fra byrådskandidat Wolfgang Weissshadel.

Hvis man ikke vidste bedre kunne man jo forledes til at tro, at det ellers borgerlige Venstre var blevet et socialistisk parti, som ville arbejde for et godt og effektivt kollektiv trafik system i Århus området.

Men når vi nu alle ved bedre, så er det jo netop Venstre som har fjernet grundlaget for et godt og effektivt kollektiv trafik system – ikke kun i Århus men i hele Danmark igennem den tid de har haft regeringsmagten.

Alene er tilskuddene til rimelige takster fjernet, og det har tvunget trafikselskaberne til at reducere kørslen væsentligt, da man ikke ville/kunne forhøje taksterne så voldsomt, som det ellers ville have været nødvendigt.

Men ellers er jeg fuldstændig enig i indlægget, som dog næppe kan realiseres med Venstre ved roret i Århus Kommune.

Så kære vælger forled jeg ikke til at tro på det er Venstre politik, men nok mere et indlæg mod Bompenge – et begreb som for øvrigt i min verden er et fortærsket negativt udtryk.

Lad os meget hellere over en årrække lancere begrebet intelligent Road Pricing, hvor man betaler for at køre ind til f.eks Århus i egen bil i myldretiden. Dette forslag har vi socialdemokrater netop præsenteret sammen med SF - dog kun i HT området, som en begyndelse.

Jeg har altid været fortaler for, at det også indføres i Århus området. Forslaget om Road Pricing i vores oplæg skal ses som en samlet løsning hvor man samtidig sænker registreringsafgiften på miljøvenlige biler væsentligt, og tilfører den kollektive trafik væsentligt flere penge, som igen kan være med til at gøre den attraktiv som et alternativ til privatbilisme i forbindelse med transport til og fra arbejde.

For selvfølgelig skal vi også bruge vores bil, men pga. trængslen i myldretiden er det vigtigt, at væsentlige flere kører kollektivt til lave takster til og fra arbejde.

Linjeføring Beder-Bering vejen

Læserbrev vedr. linjeføring Beder-Bering vejen

Læserbrev sendt til Århus Stiftstidende, P4 Østjylland og TV2 Øst

Af  Finn Pilgaard-Fruerlund

Jeg har med stor interesse fulgt debatten og deltaget i borgermødet i Tingskoven indkaldt af deres aktionsgruppe.

Jeg er kraftig modstander af den alternative linjeføring, som forvaltningen har sendt i høring, og jeg vil på det kraftigste protestere mod den linjeføring, som på alle måder får vidt rækkende konsekvenser for alle beboere på strækningen fra Testrup til Ingerslev.

For det første føres den alternative linjeføring direkte gennem et moseområde med sjældne og fredede frøer, for derefter at pløje direkte igennem Dansk Dyreværns dyreinternat i Tingskoven, som selvsamme forvaltning har givet sin tilladelse blev ombygget for 14 millioner kr.

Rolskovs planteskole som er en driftig forretning i anden generation bliver også berørt af linjeføringen, og må i den forbindelse vel lukkes.

Den ene ulykke kommer jo sjældent alene, og derfor er linjeføringen da også så ugennemtænkt som muligt, da den fortsætter tværs over gl. Horsensvej og direkte ind i kvarteret på Vestre Tingskovvej – et kvarter på 10 beboelsesejendomme som på det nærmeste må jævnes med jorden. Underligt for de som bor der, da det for en stor del af ejendommenes beboere samtidig er deres barndomshjem, og deres faste holdepunkt igennem de sidste 70 år. Jeg taler af erfaring, da jeg selv har boet på vejen i ca. 15 år – en vej med et usædvanligt godt naboforhold.

Inden den alternative linjeføring rammer ud i Hovvejen så når den lige at få nedlagt den største gård i området, nemlig Ingerslevgården – jo man må sige den linjeføring er planlagt perfekt hvis målet er, at genere og få ødelagt så mange menneskers liv som muligt, men det mistænker jeg dog ikke forvaltningen for, selvom det ser sådan ud.

Så det må helt klart være en OMMER, og mit forslag til en alternativ linjeføring er, at den bør lægges lidt sydligere så den skærer Gl. Horsensvej syd for Rold Skovs Planteskole og føres under landevejen og går ud over de åbne marker for at blive sammenflettet med Hovvejen som planlagt. En linjeføring som tidligere har været fremme, men som ikke er udsendt sammen med forslaget som en oplagt mulighed.

Seneste kommentarer

08.05 | 14:24

En smuk mølle

14.03 | 15:13

Mon opskriften på Bager Hougaards studenterbrød stadig findes. Det var dem med hvid glasur.

24.02 | 00:55

Mine forældre, Grethe og George Skærbæk, drev købmandsforretning på Stationsvej 1961-1971. Det var en dejlig tid, hvor alle kendte alle, stort set

09.12 | 18:28

Jeg er blot nysgerrig. - Hvor boede smeden "Danielsen" i Ingerslev?
Eksisterer hans hus endnu?

Del siden