lidt historie

Socialdemokratisk forening i Solbjerg og Mårslet blev stiftet i 1908 under navnet Tiset socialdemokratiske forening, og foreningen har bestået siden,  

På kommunalt niveau var der i 1908 gennemført en ny valglov, der banede vej for omfattende socialdemokratisk repræsentation i kommunalbestyrelser. Socialdemokraterne tog med stor iver fat på at få overført nye opgaver til kommunerne - f.eks. forsyningen med elektricitet og gas samt driften af den kollektive transport. Desuden lagde de vægt på at forbedre skolerne og socialvæsenet. Disse tiltag var grundlaget for det velfærdssamfund som vi kender i dag.

I en periode fra 1911- 1918 lå foreningen lidt i dvale pga. dårlige arbejdsvilkår og en ikke særlig stor tilslutning, men i 1918 fik foreningen ny formand Andreas Christensen, og han opfordrede alle med en socialdemokratisk tankegang til at melde sig ind i foreningen.

På trods af en besværlig opstart så bestod foreningen, og i næsten alle årene derefter har socialdemokraterne i Århus haft borgmesterposten. Lokalt har vi i alle årene været med til at påvirke udviklingen i vores lokaleområde som i dag dækker området fra Tranbjerg og sydpå til Hvilsted. Vælgertilslutningen til Socialdemokratiet i vores område har altid ligget temmelig højt ved valgene, og derfor har vi også i dag en god repræsentation både lokalt, regionalt, på landsplan og i EU parlamentet

Vores nuværende folketingmedlem Anne-Marie Meldgaard har i en årrække boet i Solbjerg, ligesom hun har været formand for vores forening. Anne-Marie Meldgaard har igennem de mange år i folketinget været særdeles aktiv på Integrationsområdet, arbejdsmarkedsområdet og uddannelsesområdet

Vores repræsentant først i amtsrådet gennem 25 år og nu i regionsrådet er Louis Rolander, I Århus amt havde Louis Rolander ansvaret for hele psykiatriområdet, udbygningen af dette område kan siges at være hans fortjeneste. Desværre genopstiller Louis Rolander ikke til næste regionsrådsvalg i november 2009

Partiets spidskandidat Dan Jørgensen til EU Parlamentsvalget i 2009 er opstillet af Sydkredsen i Århus. Dan Jørgensen har ansvar for miljøområdet og sidder i budgetkontroludvalget.

I byrådet er vi flot repræsenteret af byrådsmedlem Margrethe Bogner, som gør et stort stykke arbejde for, at der også skal ske en naturlig udbygning af både Solbjerg og Mårslet, samtidig med at der sker en udbygning af børne-, skole-, fritids- og ældrefaciliteter og ikke mindst at infrastrukturen udbygges i lokalområderne.

Finn Pilgaard-Fruerlund
Formand

Gl. plakat lånt på plakatmuseet i Århus og kopieret i anledning af festen.

Gl. plakat lånt på plakatmuseet i Århus og kopieret i anledning af festen.

Tekst i jubilæumsskrift fra Borgmester Nicolai Wammen

Jeg ønsker Solbjerg - Mårslet Socialdemokratiske Forening stort tillykke med sit 100 års jubilæum den 1. november 2008.

Socialdemokraterne i Solbjerg og Mårslet har i 100 kæmpet for de socialdemokratiske værdier og for et stærkt lokalt fællesskab i Sydbyen. Socialdemokraterne i Solbjerg og Mårslet er vant til at gøre tingene på egen måde. Socialdemokrater fra Solbjerg og Mårslet er ikke bange for at vedstå sig deres landsby identitet og taler gerne byen og bjerget imod, hvis man i Sydbyen føler sig overset.

Den lokale kamp giver hår på brystet, men også sejre indenfor infrastruktur og andre områder.

Socialdemokraterne i Solbjerg og Mårslet er først og fremmest handlingsmennesker. Det så vi da man tog initiativ til at slå de to selvstændige foreninger i Solbjerg og Mårslet sammen til en for få år siden. Og det ser vi hver 1.maj morgen, hvor foreningen kl. 6 om morgenen åbner dørene til det mest morgenfriske 1. maj i Århus kommune.

Personligt har jeg også oplevet den politiske kampgejst i Solbjerg Mårslet partiforening. Sammen skal vi arbejde videre for, at Århus er en hel og ikke delt kommune. Alle borgere, foreninger og institutioner i kommunen skal løfte i flok, for at løse de udfordringer Århus står foran indenfor uddannelse, integration og velfærd.

Jeg ønsker alle socialdemokrater i Solbjerg og Mårslet tillykke med jubilæet og ser frem til at foreningen i mange år frem kæmper videre for den socialdemokratiske sag i Solbjerg og Mårslet sammen med kampene for Århus Kommune.

Med venlig hilsen
Nicolai Wammen

Borgmester i Århus

Jubilæumsreception - Nicolai Wammen holder tale - roser os som den bedste partiforening i Århus kommune - mon dog!!

Jubilæumsreception - Nicolai Wammen holder tale - roser os som den bedste partiforening i Århus kommune - mon dog!!

Tekst fra Folketingsmedlem Anne-Marie Meldgaard i jubilæumsskriftet

Om hundrede år er alting glemt. Sådan lyder det i en gammel vise. Intet kunne være mindre sandt.

Som tidligere formand, ligger foreningen mig meget nært. Her har jeg trådt mine politiske barnesko, her har jeg lært det politiske håndværk. Det er her, jeg har fået det netværk og de kompetencer, jeg blandt andet trækker på i mit virke som medlem af Folketinget. Som vores og jeres folketingsmedlem, har jeg altid sat en ære i mit lokale tilhørsforhold.

At blive 100 år er ikke alle beskåret. Og slet ikke at være så smuk og dynamisk en 100-årig. Det er en fornøjelse at se, at man kan være stor og stærk, gammel og vis, ung og ambitiøs på én og samme gang. Det er Socialdemokraterne Solbjerg-Mårslets styrke, at her rummes alle disse egenskaber. At her rummes alle. Alle, i hvem, der banker et socialdemokratisk hjerte, får plads her.

Det er 100 år, der har været præget af et overordnet mål: Et velfærdssamfund i verdensklasse. Det var målet dengang i 1908, og i 2008 er det mål stadig ikke nået. Der er stadig meget at kæmpe for. Og selvom vi har fået et samfund med relativt stor lighed og økonomisk frihed, står kampen om en bedre tilværelse stadig.

For trods alle de slag, socialdemokraterne har taget - både i Århus og på landsplan – står vi stadig op. Og selvom vi kæmper mod kræfter i samfundet, der ønsker at nedbryde, hvad vi møjsommeligt og grundigt har bygget op med nytteløse liberaliseringer for liberaliseringens skyld, så bakker et stort flertal af den danske befolkning stadig op om vores projekt.

Vi ønsker og kæmper for en verden, hvor der er lige adgang. Lige adgang til uddannelse, til arbejde, til lægen. En reel frihed til at vælge, hvad man vil med sit liv. Ikke at skulle lade sig stoppe af tanker om baggrund, køn, religion, hudfarve eller økonomi, når man som ung skal tage stilling til hvilken vej, man ønsker livet skal gå. Lige adgang rimer på reel frihed. Og den reelle frihed eksisterer ikke fuldstændigt, før børn ikke skal frygte at blive inviteret til fødselsdag i klassen, fordi man godt ved, at det vælter mors budget. Det eksisterer ikke, når man ikke kan gå til fodbold med kammeraterne. Når man ikke får taget sig en uddannelse, fordi den økonomiske virkelighed er for barsk. Når man ikke skal bekymre sig, om at skulle lægge en fed tegnebog på disken, for at blive behandlet på et sygehus. Når man ikke kan få et bad, fordi ens kommune ikke kan bruge sine penge på det, den allerhelst vil, men skal deponere sin vilje og sine kroner i finansministerens lommer.

Den kamp er ikke forbi. Slaget står stadig om et velfærdssamfund i verdensklasse. Et Danmark vi kan og vil være bekendt. Et Danmark, der er præget af socialdemokratiske værdier. Vi kan se, hvad vores politik betyder for danskerne. Socialdemokraterne gør Danmark bedre. Og det er i hvert fald heller ikke glemt om 100 år!

Foto fra festmiddagen den 23. oktober hvor Thorkild Simonsen holdt festtalen - her sammen med Anne-Marie Meldgaard og hendes mand Per

Foto fra festmiddagen den 23. oktober hvor Thorkild Simonsen holdt festtalen - her sammen med Anne-Marie Meldgaard og hendes mand Per

Tekst i jubilæumsskrift fra byrådsmedlem Margrethe Bogner

 100 års jubilæum !!

Tænk hvis de, der stiftede partiforeningerne kunne se den udvikling der er sket i henholdsvis Mårslet og Solbjerg. Så ville nogle måske sige – AK-hvor forandret !! og andre ville klappe begejstret over den store udvikling  og sige – Nej – hvor smukt og dejligt, lige det vi har drømt om og kæmpet for Det er jo en ganske utrolig vækst der er sket – dels fordi både Solbjerg og Mårslet jo var to små byer i to meget små kommuner. Det blev jo helt anderledes ved kommunalreformen i 70èrne,hvor vi jo blev en del af den store Århus Kommune. Det ændrede på mange ting – men én ting er der ikke ændret på: Vi bor nemlig stadigvæk i et af de allersmukkeste områder – mest varierede og afvekslende del af Århus Kommune – tæt på store skove og dejlig strand, og kun et solidt stenkast væk fra storbyens mangfoldighed af tilbud.

Men det skal ikke få os til glemme de mange små landsbyer, som heldigvis stadigvæk er relativt uspolerede. De er vores fælles kultur arv, som vi skal skønne på. Mange af os har tilmed rødder tilbage i landsbyerne og vi skal være påpasselige og med omtanke styre udviklingen af landsbyerne. De skal naturligvis ikke være museer, men udviklingen og udbygningen skal være i harmoni og i samklang med områdets karakteristika, og skal være med til at understrege og ikke udsleete de værdier, som præger hver enkelt landsby..

Som medlem af Århus Byråd gennem snart mange år – valgt her i Sydkredsen – så har det været og er stadigt et stort privilegium at have fået opbakning (stemmer) og mulighed for at være med til at forme og sikre en udvikling – ikke kun i Stor Århus, men som ”vagthund”, der ideligt skal sørge for at Århus Byråd ikke glemmer at Århus Kommune rækker langt udenfor 8000 området.

Her har jeg stået i en god og lang ”lære” hos Edward Petersen, som desværre gik bort her i foråret. Han var gennem herligt mange år yderområdernes faste forkæmper – en rigtig ildsjæl - og han sørgede for at både Solbjerg og Mårslet ikke blev glemt – hverken når der  f.eks.skulle uddeles midler til arbejdet med de unge – eller når der skulle tages beslutning om store infrastrukturelle projekter.

Traditioner er rigtigt dejlige – og én af de allerflotteste vi har her i Partiforeningen er fejringen af 1.maj. Her mødes vi kl. 6.00 i Mårslet Borgerhus for sammen at glæde os over de fremskridt og den sag, som vi alle kæmper for – samt også mindes alle dem, der har kæmpet og stridt før os .

Vores allesammens Benny Andersen har med ”kæden” givet et fint eksempel på, hvad det er for kræfter vi skal kæmpe imod, og hvad det er vi sammen kan gøre:

Man prøver på at binde os

til drømmen om et tomt forbrug

Men de skal aldrig finde os

som slaver ved et ædetrug.

Læg hånden i min hånd og mærk

at slaveriet er forbi

Byd magten trods, gør kæden stærk

og slip de bundne kræfter fri.

Tillykke med de 100 år – hver især kan vi meget – men sammen kan vi ALT !!!

festdeltagere 23. oktober - Margrethe Bogner ved forreste bord i lys bluse  - Formanden viser vores jubilæumsplakat

festdeltagere 23. oktober - Margrethe Bogner ved forreste bord i lys bluse - Formanden viser vores jubilæumsplakat

Tekst i jubilæumsskrift fra EU Parlamentsmedlem Dan Jørgensen

 Kampen fortsætter

 100 år er lang tid. Og meget er sket siden Solbjerg-Mårslet Socialdemokratiske forening blev dannet. Nogen siger, at politik er blevet ligegyldigt og, at de store ideers tid er forbi. De tager fejl, i globaliseringens tidsalder er der mere end nogensinde behov for stærke idealer.

 I en tid hvor de internationale markedskræfter har fået mere og mere magt, er der stort

behov for stærke politiske organisationer der kæmper for menneskers rettigheder og for en bæredygtig udvikling.

 Velfærdsstaten er stadig den primære politiske ramme. Men i takt med at flere og flere udfordringer bliver grænseoverskridende skal vi også kæmpe kampen på den internationale scene. Og her er EU det bedste redskab vi har.

 Men kampen vinder ikke sig selv. Det kan gå den forkerte vej. Lige nu foregår et ideologisk slagsmål af dimensioner i EU mellem højre og venstrefløjen i Europæisk politik. Det borgerlige Europa ved godt, hvad de ønsker; frit spil for markedskræfterne.

Det ønsker vi Socialdemokrater ikke. Vi ønsker en verden, hvor der er balance mellem mennesker, økonomi og miljø.

Som medlem af EU-parlamentet er jeg en del af den kamp. Og jeg er godt rustet. Som opstillet og valgt i Solbjerg-Mårslet, har jeg nemlig det bedste bagland, jeg kunne ønske mig. En forening med tradition. Men også et stærkt udsyn og store visioner for fremtiden.

Et stort tillykke med jeres 100 års jubilæum

Du kan læse mere om socialdemokraternes arbejde i EU-parlamentet på:

 www.danj.dk

Snakken gik livligt blandt de knap 40 medlemmer og gæster til jubilæumsfestmiddangen den 23. oktober om aftenen - en hård dag som startede med kampagne i både Mårslet og Solbjerg med uddeling af pjecer, roser og meget andet godt.

Snakken gik livligt blandt de knap 40 medlemmer og gæster til jubilæumsfestmiddangen den 23. oktober om aftenen - en hård dag som startede med kampagne i både Mårslet og Solbjerg med uddeling af pjecer, roser og meget andet godt.

Tekst i jubilæumasskrift fra regionsrådsmedlem Louis Rolander

Der var engang ……….

Det havde været en rimelig god sommer. Så mon ikke også resultatet af årets høst i 1908

havde været rimeligt godt. En god høst – det har haft interesse for alle, også for de småkårsfolk, der i 1908 grundlagde en socialdemokratisk forening for Tiset. Det var det nære, der betød noget. Høsten! Faldende dollar-kurs, stigende oliepriser og krise på det amerikanske boligmarked var problemer, man havde til gode. Globaliseringen var kun i sin vorden.

På Christiansborg – i Rigsdagen – skete der ting, der nok kunne få folk til at reagere og til at stille spørgsmål ved samfundsordenen. I 1908 kunne det være svært nok for småkårsfolk at finde til dagen og vejen. Nu var de vidner til, at landets justitsminister P.A. Alberti anmeldte sig selv for bedrageri på 15 millioner kroner – det var et kolossalt beløb hinsides enhvers forestillingsevne. Det har ikke været svært at mobilisere folk med et kritisk syn på datidens samfund. Og nu begyndte det at betyde noget – også hvad småkårsfolk mente – for der blev indført lige og almindelig valgret, også for kvinder, til byråd, amtsråd og sogneråd. Dog kunne skatten ikke hæves uden indenrigsministerens godkendelse. Sådan er det for resten også i dag!!

Det danske samfund har ændret sig enormt de sidste 100 år. 1908-samfundet var et standssamfund med enorme forskelle socialt, politisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og økonomisk. Nu har vi et velfærdssamfund. Det har krævet en hård politisk kamp at nå så vidt. Stadigvæk er der problemer at forholde sig til. Et af de mest presserende problemer er sundhedsvæsenets indretning. Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Privathospitalerne har kronede dage. Det hele er understøttet af offentlige midler. Er det rimeligt? Nej! Skal vi have et system som i USA med to kategorier af hospitaler – en for de velh avende og en for de fattige? Igen et klart nej!

En løsning af problemerne kræver politisk handling. Man kan afgive sin stemme på valgdagen.

Man kan også gøre noget, som for nogle virker uhyre gammeldags, nemlig at melde sig ind i den lokale socialdemokratiske vælgerforening, sådan som nogle mennesker i Tiset gjorde for 100 år siden for aktivt at arbejde for et mere retfærdigt samfund.

Louis Rolander yderst til højre i snak med vores kredsformand Mikkel Dalsgaard

Louis Rolander yderst til højre i snak med vores kredsformand Mikkel Dalsgaard

Efterskrift på 2 gode dage

Tak til jer alle, som deltog i jubilæumsfestlighederne

Vi fik alle den forrygende succes som vi havde håbet på. Festmiddagen for medlemmer fredag den 24. oktober forløb rigtigt godt med masser af godt humør, hvor vi fik rørt vores sangmuskler og tidl. Borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen, som deltog sammen med sin hustru Edny holdt en flot tale for os. Desværre kunne tidl. Statsminister Anker Jørgensen ikke være til stedet pga. hans helbredssituation.

Solbjerg Fællesråds formand Finn Krogslund Jensen holdt ligeledes en flot tale og talte om vigtigheden i det samarbejde som var i Fællesrådet mellem de forskellige foreninger hvor man ikke skelte til politiske forskelle—men alene opgaven der skulle løses til gavn for Solbjerg. Thomas Hjorth gav os et par flotte sange ledsaget af vores musiker Annemarie Wind

Vores egen bestyrelse var fremragende hjælpere på alle leder og kanter, både i køkken og i salen. Det skal i have tusind tak for.

Vi knoglede løs alle fra fredag middag og indtil vores jubilæumsreception og oprydning var tilendebragt lørdag ved aftenstid. Alle bestyrelsesmedlemmer medbragte hjemmebagt kage til jubilæumsreception lørdag eftermiddag hvor der deltog ca. 40 personer. Borgmester Nicolai Wammen kaldte os byens mest aktive og engagerede partiforening—mon dog—men vi takker alligevel for rosen og løfter hovedet og knokler videre i partiets tjeneste. 

Vi udloddede de gamle A plakater som vi havde fået genoptrykt, og den fortjeneste sammen med gaver—nogle anonyme og andre mere åbne gør, at vi kunne holde de 2 festdage for et beløb som ikke overstiger 250,- kr. hvilket alene skyldes alles velvillighed og sponsorering af både kager , kaffe osv.

Tak til jer alle endnu engang

Finn Pilgaard-Fruerlund

Thomas gav et par numre sammen med vores klavermusiker Anne-Marie Wind, de spillede og sang:
” Andrea Brocelli´s Con Te Partiro” og en enkelt sang mere

Thomas gav et par numre sammen med vores klavermusiker Anne-Marie Wind, de spillede og sang:
” Andrea Brocelli´s Con Te Partiro” og en enkelt sang mere

Opskrift på vores jubilæumslagkage

Thomas mor havde lovet at lave et par jubilæumslagkager til os og dem fik vi som dessert - alle var vilde med den og den er nu også lagt ud på vores hjemmeside så kan alle jo selv forsøge om de kjan nå samme flotte resultat - her er opskriften:

 Opskrift på Jubilæumslagkage—After Eight lagkage

Dej til 3 lagkagebunde:
3 æg, 150 g. sukker, 60 g. mel, 30 g. kartoffelmel, 3 spsk. kakao, 3/4 tsk. Bagepulver.

Fyld og pynt:
1 stor pakke After Eight (400g.) 3/4 l. piskefløde, 2 terninger bitter chokolade.

Bunde:
Æggehviderne piskes stive, hvorefter sukker og æggeblommer piskes i mel, kakao og bagepulver vendes i.. Dejen fordeles i 3 lagkageforme eller fyldes i en springform. Bagetid i lagkageforme ca. 5 min., i springform ca. 15. min. ved 225 gr.

Fyld og pynt: 
5 dl. Af piskefløden koges ved svag varme. Heri kommes al chokoladen undtagen 5 stk. After Eight, der skal bruges som pynt. Massen piskes til alt er smeltet, hvorefter den afkøles og sættes i køleskabet til næste dag. Chokolademassen piskes luftig og resten af fløden piskes til skum, som vendes i . Chokoladecremen fordeles mellem bundene og smøres ligeledes ovenpå og rundt på kanten. Resten fyldes i en sprøjtepose og sprøjtes til felter som pynt ovenpå kagen. De 5. stk. After Eight skæres til 10 trekanter, der stikkes ned i felterne. Obs. Bages kagen i springform flækkes den bagefter igennem til 3 lag. Købte chokoladebunde kan også anvendes.

Så er der jubilæumslagkage og kaffe til alle. Følg med på vores hjemmeside: 
http://s-dialog.dk/default.aspx?site=Solbjerg&

Så er der jubilæumslagkage og kaffe til alle. Følg med på vores hjemmeside:
http://s-dialog.dk/default.aspx?site=Solbjerg&

Seneste kommentarer

08.05 | 14:24

En smuk mølle

14.03 | 15:13

Mon opskriften på Bager Hougaards studenterbrød stadig findes. Det var dem med hvid glasur.

24.02 | 00:55

Mine forældre, Grethe og George Skærbæk, drev købmandsforretning på Stationsvej 1961-1971. Det var en dejlig tid, hvor alle kendte alle, stort set

09.12 | 18:28

Jeg er blot nysgerrig. - Hvor boede smeden "Danielsen" i Ingerslev?
Eksisterer hans hus endnu?

Del siden